Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, uvede pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude dostupný na uvedeném e-mailu a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Lze požádat o pozdější odeslání objednaného zboží, max však o 3 dny

 

 

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle zákonu 89/2012 Sb. občanský zákoník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás, nejlépe tím že vyplníte reklamační formulář, zde zadáte jako důvod vrácení "vrácení v zákonné lhůtě". Do reklamačního protokolu napište také číslo účtu na který si přejete zaslat peníze zpět. Zboží by mělo být bez poškození, ve stavu v jakém bylo odesláno. Zboží by mělo obsahovat i originální visačky pokud jsou součástí produktu. Zboží zasílejte řádně zabalené a pojištěné, odpovídající částkou. Po obdržení vráceného zboží, prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dní)  zákazníkovi vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud zákazník nemá bankovní účet, po domluvě, může být částka zaslána i jinou formou, ale je nutno počítat s náklady, které si prodávající započte do vrácené částky, např. složenkou (poštovné + administrativní náklady = 60 - 80 Kč).  Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Zboží zasílejte zpět Českou poštou nebo firmou PPL případně jiným dopravcem.

Adresa pro vrácení zboží se zobrazí po vyplnění reklamačního protokolu.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Zboží po 14 denní lhůtě nebude zpět přijato, pokud se nebude jednat o reklamaci.

 

Doručení zboží

Zákazník je povinnen zkontrolovat zboží ihned po doručení a kontaktovat nás po e-mailu nebo telefonicky nejpozději následující pracovní den o případném poškození. Na pozdější reklamace týkající se mechanického a jiného poškození nemusí být brán zřetel.

Objednané zboží je doručováno zprostředkovatelskou firmou DPD, nebo Českou poštou. Volbu zasilatelské firmy si zákazník vybírá sám při objednávce. Bližší info k cenám a formě doručení je uvedeno v sekci "Doprava a platba".

NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ: pokud si zboží zákazník nepřevezme, bude mu zaslán e-mail s požadavkem na úhradu nákladů spojených s poštovným, tato úhrada s provádí bankovním převodem do týdne od doručení e-mailu

Doprava zdarma:

Doprava zdarma platí při objednávce nad 2000 Kč a vztahuje se pouze na doručení v České republice.

 

Doručení poškozeného zboží:

Zásilky jsou řádně zabaleny,pokud by se přesto stalo, že zásilka přijde poškozená, neprodleně nás kontaktujte na e-mail, nebo tel. č. uvedené v kontaktech. Reklamaci poškození přepravní firmou můžete řešit s námi, nemusíte jí řešit s přepravní firmou.

 

Osobní odběr

 • Je možný zatím pouze v Mostě, nejedná se o prodejnu ale o sklad, je nutné nejprve učinit objednávku, poté můžete zboží po domluvě osobně vyzvednout (platí pouze pro obchodníky).

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit při převzetí zboží na dobírku,nebo bankovním převodem, čímž ušetříte 30 Kč za dobírku. Neposílejte peníze dříve než Vám bude e-mailem potvrzeno, že zboží se opravdu nachází ve skladě a bude Vám přidělen variabilní symbol. Platbu posílejte ihned po přidělení var.symbolu, nejpozději následující den, pokud toto nesplníte, nemůžeme garantovat, že objednané zboží bude skladem.

 
 

Reklamace zboží

Jelikož prodáváme zboží pouze obchodníkům, záruku neposkytujeme. Poskytujeme záruku pouze v případě poškozeného zboží přepravou, nebo pokud zákazník není spokojen se zbožím může ho v rámci 14 denné lhůty vrátit.

V případě vrácení zboží nebo pokud by došlo k poškození přepravou, vyplňte reklamační formulář, vytiskněte a přiložte k reklamovanému zboží.

Zboží zasílejte zpět řádně zabalené, Českou poštou, nebo jinou přepravní službou.

Adresa pro zaslání zboží se zobrazí po vyplnění reklamačního protokolu

Pokud je nutné vrátit finanční částku, vrací se na číslo účtu které uvede zákazník na náš e-mail. Jestliže zákazník nemá bankovní účet, po domluvě, může být částka zaslána i jinou formou, ale je nutno počítat s náklady, které si prodávající započte do vrácené částky, např. složenkou (poštovné + administrativní náklady = 60 - 80 Kč).  

 

 

Ochrana soukromí

Informace o ochraně osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Anglická zkratka GDPR. Dále se řídíme platnými zákony České republiky.
 • Kupující bere navědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně IČ a DIČ podnikatele. (dále společně vše jen jako "osobní údaje")
 • Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zapojujících se do procesu objednávky (dopravce, zaměstnanci) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
 • Kupující má možnost při nákupu dát souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů (pouze e-mailová adresa) srovnávacímu portálu za účelem získávání hodnocení kvality služeb.
 • Srovnávací portály se zavazují zajistit maximální  ochranu osobních údajů technickými a organizačními prostředky zabezpečení (softwarová ochrana, přístupová práva, povinnost mlčenlivosti zaměstnanců).
 • Osobní údaje budou pro případné reklamace, servisu zboží a z důvodů lhůty pro náhradu škody uchovávány po dobu 15 let. Pro daňové účely je nutné uchovávat některé údaje 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.
 • Přístup k těmto datům má zpracovatel a majitel obchodu : Jiří Hudec , dále zaměstnanec: Jiří Jelínek, a to pouze za účelem vyřízení objednávky a případných reklamací a vedení účetnictví.
 • V přípedě kdy si přejete vymazat některá data, a lze to provést aniž by bylo narušeno účetnictví firmy. Můžete tak učinit emailovou zprávou na hudec@obchod-moda.cz, kde napíšete jaká data si přejete vymazat. Vymazání dat (pokud to není v rozporu s daňovou evidencí) provede Jiří Hudec a to ihned po přečtení emailu, pokud to bude v rozporu s daňovou evidencí budete informováni po emailu
 • Zabezpečení dat: ty které jsou uchovávány elektronicky, jsou zabezpečeny  heslem a přihlašovacím jménem, ty které je nutné uchovávat papírově, (např. některé reklamace, smlouvy) jsou v uzamčené kanceláři
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu
 2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 3. Kupující se v případě že se domnívá že dochází k porušení jeho práv z hlediska ochrany osobních údajů, může obrátit na dozorový orgán jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Ohledně informací o zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na majitele obchodu Jiřího Hudce, e-mail: hudec@obchod-moda.cz                                                                                                                                                                 
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

 


Tisk

Informace

Doprava a platba

Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

 

POUZE VELKOOBCHODNÍ PRODEJ! 

MINIMÁLNÍ ODBĚR 1000 KČ

Akce a informace na email

Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?